Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

 Prohlášení o ochraně soukromí

AHASWARE s.r.o. (dále jen „AHASWARE“) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit společnost AHASWARE na webu bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.
AHASWARE vychází z předpokladu, že používání těchto dat a služeb představuje ze strany uživatele souhlas s takovým vymezením odpovědnosti.

Zabezpečení osobních údajů
Na serveru ahasware.cz byla učiněna přísná opatření k ochraně zabezpečení osobních údajů zákazníka a k dodržování Vašich požadavků týkajících se jejich použití. AHASWARE dodržuje přísná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů svých zákazníků, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. V rámci společnosti jsou data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem.
Vaše osobní údaje nejsou nikdy sdíleny mimo společnost AHASWARE bez Vašeho svolení.

Použití souborů cookie
Abychom byli schopni zajistit publikování obsahu, který naši zákazníci potřebují a chtějí, používá náš server v některých případech soubory cookie.
Pokud určitá osoba navštíví náš server, může být do přístroje tohoto zákazníka umístěn soubor cookie (pokud zákazník tyto soubory přijímá) nebo jsou přečteny informace o tom, zda tento zákazník již server navštívil.

Sledované informace žádným způsobem nesdílíme mimo rámec společnosti AHASWARE a neumožňujeme jiným společnostem umisťovat soubory clear gif na naše servery.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace vytvářené a umísťované společností AHASWARE na veřejně dostupná aplikační tržiště mohou vyžadovat přístup k ID vašeho zařízení nebo některá speciální oprávnění. Získaná data neshromažďujeme, ani nikomu nepředáváme.

Změny v tomto prohlášení
Toto Prohlášení o zásadách používání osobních údajů na serveru ahasware.cz může být příležitostně aktualizováno. V takovém případě se změní také datum poslední aktualizace.

Kontakty
Společnost AHASWARE uvítá veškeré připomínky v souvislosti s tímto Prohlášením o zásadách používání soukromých údajů. Kontaktujte nás e-mailem nebo poštou.

Ahasware.cz – zásady používání soukromých údajů AHASWARE s.r.o. Praha 2018

 

Poslední aktualizace: 04. května 2018